Monthly Archives: Tháng Chín 2022

Chương trình Khuyến mãi Dịch vụ

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐦𝐚̃𝐢 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀𝐦 𝐃𝐢̣𝐜𝐡 𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐇𝐄𝐀𝐃 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 Thời gian: 01/09-30/09/2022 GIẢM NGAY 5% khi thay thế các phụ tùng bảo dưỡng định kì: BUGI, ẮC QUY, LỌC GIÓ, LỐP, MÁ PHANH, DÂY ĐAI, DÂY CÔNG TƠ MÉT, NƯỚC MÁT, NHÔNG XÍCH XÍCH […]