QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG

“ĐƯỢC ĐẢM BẢO”

BAO GỒM TRƯỜNG HỢP

“MẤT KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN”

CHI PHÍ HỢP LÝ, CHỈ TỪ

1.500 VND/NGÀY

ASỰ AN TÂM, TIN TƯỞNG

Xe bị cướp

Xe bị mất không
rõ nguyên nhân

Tổn thất toàn bộ
(cháy & nổ)

Tai nạn

Khi xe quý khách xảy ra sự cố,
vui lòng làm theo các bước sau để được nhận tiền bồi thường.

HUỲNH THỊ YẾN LINH

TRẦN ANH TUẤN