HONDA VIỆT NAM – GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ !

Nối tiếp thành công trong năm 2018 với việc trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho các em học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019 trên toàn quốc với kết quả nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 35% lên 52%, Honda Việt Nam tiếp tục đồng hành với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT trao tặng 1.933.960 mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho học sinh bước vào lớp Một TOÀN QUỐC năm học 2019-2020, hướng tới nâng tỷ lệ đội MBH cho trẻ em đạt 80% vào năm 2020
Hãy theo dõi sát cánh cùng Honda Việt Nam trong những hoạt động ATGT trong tương lai, vì một xã hội Việt Nam giao thông an toàn, văn minh các ban nhé!

GIỮ TRỌN ƯỚC MƠ

Nối tiếp thành công trong năm 2018 với việc trao tặng gần 2 triệu mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho các em học sinh bước vào lớp Một năm học 2018-2019 trên toàn quốc với kết quả nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em từ 35% lên 52%, Honda Việt Nam tiếp tục đồng hành với Ủy ban ATGT Quốc gia và Bộ GD&ĐT trao tặng 1.933.960 mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho học sinh bước vào lớp Một TOÀN QUỐC năm học 2019-2020, hướng tới nâng tỷ lệ đội MBH cho trẻ em đạt 80% vào năm 2020Hãy theo dõi sát cánh cùng Honda Việt Nam trong những hoạt động ATGT trong tương lai, vì một xã hội Việt Nam giao thông an toàn, văn minh các ban nhé!#Honda #HondaViệtNam #HEADCẩmGiang #Giữtrọnướcmơ

Người đăng: Hệ Thống Honda Cẩm Giang Bến Tre vào Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *