Phiên Bản Cao Cấp – Đỏ

Phiên Bản Cao Cấp – Trắng

Phiên Bản Thể Thao – Xám Đen

Phiên Bản Đặc Biệt – Bạc Đen

Phiên Bản Đặc Biệt – Đen

Thông số kĩ thuật