Vành đúc phanh đĩa

Trắng đen
Đỏ đen
Xanh đen

Vành nan hoa phanh cơ

Xám đen
Đỏ đen

Vành nan hoa phanh đĩa

Xám đen